Čo je karate ?

Karate je bojové umenie pochádzajúce z japonského ostrova Okinawa. V športovom karate poznáme dve disciplíny - kata a kumite.

Karate doporučujú aj dorastoví lekári ako mimoriadne vhodný šport pre:
celkovú fyzickú, psychickú a technickú prípravu
výchovu k disciplíne, pevnej vôli, skromnosti a húževnatosti
úctu k tradičným spoločenským a rodinným hodnotám
schopnosť úspešne súťažiť a reprezentovať klub, rodinu, Slovensko
vytvorenie návykov a šancu ísť celý život po ceste karate

Goju ryu Karate má svoje rodisko na Okinawe a okinawské karate je snáď najefektívnejším a najúspešnejším systémom na svete:
pre fyzickú prípravu
pre efektívnu sebaobranu
pre psychickú prípravu, duševnú vyrovnanosť
pre narábanie s vnútornou energiou (Ki)
pre schopnosť učiť žiakov

Súborné cvičenia KATA

KATA v preklade znamená forma. Simuluje boj proti niekoľkým imaginárnym útočníkom, ktorí útočia rôznym spôsobom v stavenom poradí. Jedná sa teda o vopred určený sled obranných a útočných techník, proti predpokladaným spôsobom útoku. Tu sa hodnotí čistota, dynamika techník, ich presný sled a bojový duch pretekára.

Základné Kata :

Pokročilé Kata :
  • Gekisai Dai ichi  [ video1 ]    [ video2 ]
  • Gekisai Dai ni     [ video1 ]
  • Saifa                   [ video1 ]
  • Shisochin           [ video1 ]
  • Sanchin              [ video1 ]


Športový zápas KUMITE

KUMITE - je to boj dvoch pretekárov, ktorí sa snažia technikami rúk, alebo nôh zasiahnuť jeden druhého. Každý zápas kumite je riadený rozhodcami a má prísne pravidlá, aby neprišlo k vážnym zraneniam súťažiacich. Rozhodcovia v kumite prideľujú body (wazari, alebo ipon) za každú platnú techniku, ktorá dopadne na telo súpera. Kontakt na súpera, alebo jeho zranenie je zakázané. Ak sa udeje, býva rozhodcami penalizované a môže viesť až k diskvalifikácii pretekára.
Aby sa minimalizovalo riziko zranení, pretekári musia používať predpísané chrániče rúk, ženy aj chránič hrudníka. Súperi sú farebne odlíšený farbou šerpy (opasku) , ktorá môže byť červená (Aka) alebo biela (Shiro). 


WUKF Pravidlá súťažíZákladné japonské pojmy pre začiatočníkov karate

 Všeobecné pojmy:

 DÓJÓ (dódžó) - miesto, kde sa cvičí Karate
 GI - oblek na cvičenie (Kimono)
 OBI - opasok
 SENSEI (sensej) - učiteľ
 KATA - zostava, súborné cvičenie
 KUMITE - zápas so súperom
 KIME - ohnisko, bod, spevnenie tela v závere techniky a sústredenie všetkej energie do tohto jediného bodu.
 KIAI - bojový výkrik sprevádzajúci úder alebo inú techniku
 SEIKEN - úderová plocha, prvé dve hánky na pästi
 SEIZA (sejza) - sed kľačmo na pätách

 KYU (kju) - žiacky stupeň technické vyspelosti, označovaný farebnými opaskami obi okrem čierneho
 DAN - majstrovský stupeň technické vyspelosti označovaný čiernym obi

 Pozdravy:

 REI (rej) - pozdrav / uklonenie sa
 SENSEINI REI - pozdrav učiteľovi
 SHOMENNI REI - pozdrav čestnému miestu
 OTAKANI REI - vzájomný pozdrav so súperom

 Povely-Pokyny:

 YOI (joj) - pozor, pripravte sa
 HAJIME (hadžime) - začnite cvičiť
 YAME (jame) - prerušte, zastavte cvičenie
 MAWATE (mavate) - otočte sa
 SUZUKETE (suzukete) - pokračujte
 REI ( rej ) - pokyn k vykonaniu pozdravu úklonom Počítanie:

 1  - ICHI  (ič)
 2  - NI  (ny)
 3  - SAN  (san)
 4  - SHI  (či)
 5  - GO  (go)
 6  - ROKU  ( roku)
 7  - SHICHI  ( šiči)
 8  - HACHI  ( hači)
 9  - KYU  ( kjú)
 10 - JU  (džú)

 Techniky :

 DACHI (dači) - postoje
 CUKI (cuki) - údery
 UCHI (uči) - seky
 GERI (geri) - kopy
 UKE (uke) - kryty
 WAZA - technika

 Pásma tela:

 JODAN (džódan) - horné pásmo tela - hlava a krk
 CHUDAN (čudan) - stredné pásmo tela- od pása ku krku
 GEDAN - spodné pásmo tela - od pása dole

 Strany:

 MAE (maj) - dopredu
 YOKO (joko) - doboku
 USHIRO (uširo) - dozadu
 SHOMEN (šomen) - čelná strana
 MIGI - pravý, vpravo
 HIDARI - ľavý, vľavo
 GYAKU - (gjaku) opačný, protiľahlý