Čo je karate ?


Karate je bojové umenie pochádzajúce z japonského ostrova Okinawa. V športovom karate poznáme dve disciplíny - kata a kumite.


Karate doporučujú aj dorastoví lekári ako mimoriadne vhodný šport pre:

- celkovú fyzickú, psychickú a technickú prípravu

- výchovu k disciplíne, pevnej vôli, skromnosti a húževnatosti

- úctu k tradičným spoločenským a rodinným hodnotám

- schopnosť úspešne súťažiť a reprezentovať klub, rodinu, Slovensko

- vytvorenie návykov a šancu ísť celý život po ceste karate


Goju ryu Karate má svoje rodisko na Okinawe a okinawské karate je snáď najefektívnejším a najúspešnejším systémom na svete:

- pre fyzickú prípravu

- pre efektívnu sebaobranu

- pre psychickú prípravu, duševnú vyrovnanosť

- pre narábanie s vnútornou energiou (Ki)

- pre schopnosť učiť žiakov


Súborné cvičenia KATA

KATA v preklade znamená forma. Simuluje boj proti niekoľkým imaginárnym útočníkom, ktorí útočia rôznym spôsobom v stavenom poradí. Jedná sa teda o vopred určený sled obranných a útočných techník, proti predpokladaným spôsobom útoku. Tu sa hodnotí čistota, dynamika techník, ich presný sled a bojový duch pretekára.


Základné Kata :


Pokročilé Kata :


Športový zápas KUMITE


KUMITE - je to boj dvoch pretekárov, ktorí sa snažia technikami rúk, alebo nôh zasiahnuť jeden druhého. Každý zápas kumite je riadený rozhodcami a má prísne pravidlá, aby neprišlo k vážnym zraneniam súťažiacich. Rozhodcovia v kumite prideľujú body (wazari, alebo ipon) za každú platnú techniku, ktorá dopadne na telo súpera. Kontakt na súpera, alebo jeho zranenie je zakázané. Ak sa udeje, býva rozhodcami penalizované a môže viesť až k diskvalifikácii pretekára.


Aby sa minimalizovalo riziko zranení, pretekári musia používať predpísané chrániče rúk, ženy aj chránič hrudníka. Súperi sú farebne odlíšený farbou šerpy (opasku) , ktorá môže byť červená (Aka) alebo biela (Shiro).


Základné japonské pojmy pre začiatočníkov karate

Všeobecné pojmy:


DÓJÓ (dódžó) - miesto, kde sa cvičí Karate

GI - oblek na cvičenie (Kimono)

OBI - opasok

SENSEI (sensej) - učiteľ

KATA - zostava, súborné cvičenie

KUMITE - zápas so súperom

KIME - ohnisko, bod, spevnenie tela v závere techniky a sústredenie všetkej energie do tohto jediného bodu.

KIAI - bojový výkrik sprevádzajúci úder alebo inú techniku

SEIKEN - úderová plocha, prvé dve hánky na pästi

SEIZA (sejza) - sed kľačmo na pätách

KYU (kju) - žiacky stupeň technické vyspelosti, označovaný farebnými opaskami obi okrem čierneho

DAN - majstrovský stupeň technické vyspelosti označovaný čiernym obi


Pozdravy:


REI (rej) - pozdrav / uklonenie sa

SENSEINI REI - pozdrav učiteľovi

SHOMENNI REI - pozdrav čestnému miestu

OTAKANI REI - vzájomný pozdrav so súperom


Povely-Pokyny:


YOI (joj) - pozor, pripravte sa

HAJIME (hadžime) - začnite cvičiť

YAME (jame) - prerušte, zastavte cvičenie

MAWATE (mavate) - otočte sa

SUZUKETE (suzukete) - pokračujte

REI ( rej ) - pokyn k vykonaniu pozdravu úklonom


Počítanie:


1 - ICHI (ič)

2 - NI (ny)

3 - SAN (san)

4 - SHI (či)

5 - GO (go)

6 - ROKU ( roku)

7 - SHICHI ( šiči)

8 - HACHI ( hači)

9 - KYU ( kjú)

10 - JU (džú)


Techniky :


DACHI (dači) - postoje

CUKI (cuki) - údery

UCHI (uči) - seky

GERI (geri) - kopy

UKE (uke) - kryty

WAZA - technika


Pásma tela:


JODAN (džódan) - horné pásmo tela - hlava a krk

CHUDAN (čudan) - stredné pásmo tela- od pása ku krku

GEDAN - spodné pásmo tela - od pása dole


Strany:

MAE (maj) - dopredu

YOKO (joko) - doboku

USHIRO (uširo) - dozadu

SHOMEN (šomen) - čelná strana

MIGI - pravý, vpravo

HIDARI - ľavý, vľavo

GYAKU - (gjaku) opačný, protiľahlý